articlewriting1

Giải Bài Tập Tin Học 6 – Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản

Học tập

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Giải Bài Tập Tin Học 6 – Bài 14 : Soạn thảo văn bản đơn thuần giúp HS giải bài tập, giúp cho những em hình thành và tăng trưởng năng lượng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông online :

  Câu 1 (trang 108 sgk Tin học): Em hãy cho biết chương trình soạn thảo văn bản sẽ xác định câu dưới đây gồm bao nhiêu từ?

  Trả lời:

  “ Ngày nay, tất cả chúng ta thường sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản. ”

  Câu 2 (trang 108 sgk Tin học): Theo em lí do gì để ta chỉ nên dùng một kí tự trống để phân cách giữa hai từ và chỉ nhấn phím Enter một lần để phân cách các đoạn văn bản?

  Trả lời:

  Ta chỉ nên dùng một kí tự trống để phân làn giữa hai từ và chỉ nhấn phím Enter một lần để phân làn những đoạn văn bản vì chỉ cần một kí tự trống ta hoàn toàn có thể phân làn hai từ và nhấn phím Enter một lần ta hoàn toàn có thể ngăn cách hai đoạn nên nếu dùng nhiều hơn là không thiết yếu và làm tốn thời hạn soạn thảo văn bản do lượng kí tự phải gõ nhiều hơn .

  Hãy thực hiện bài tập sau trên máy tính

  Câu 3 (trang 108 sgk Tin học): Nhập văn bản

  a ) Khởi động ứng dụng gõ UniKey và thiết đặt chính sách gõ chữ tiếng việt : chọn bản mã Unicode, chọn kiểu gõ Telex ( hoặc VNI ) .
  b ) Khởi động Word và soạn thảo văn bản có nội dung dưới đây. Nếu gõ sai chưa cần sửa lỗi. Nhấn giữ phím Shift trong khi gõ để được chữ hoa .

  Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6 Cau 3 Trang 108 Sgk Tin Hoc 6

  c ) Đặt con trỏ soạn thảo vào giữa văn bản đã gõ rồi thực thi những thao tác sau đây. Quan sát sự biến hóa vị trí con trỏ soạn thảo trên văn bản và rút ra Kết luận .
  + Nhấn những phím mũi tên ( →, ←, ↑, ↓ ) ;

     + Nhấn các phím Home, End, PageUp, PageDown;

     + Nhấn đồng thời các phím CtrlHome, CtrlEnd.

  De men và kết thúc soạn thảo.

  Trả lời:

  a )

  + Khởi động phần mềm gõ UniKey: Nháy chọn Start → Nháy chọn UniKey để khởi động phần mềm.

  Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6 Cau 3 Trang 108 Sgk Tin Hoc 6 1

  + Thiết đặt chính sách gõ chữ tiếng việt :
  Bước 1 : chọn bảng mã Unicode :

  Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6 Cau 3 Trang 108 Sgk Tin Hoc 6 2

  Bước 2 : Chọn kiểu gõ Telex ( hoặc VNI ) :

  Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6 Cau 3 Trang 108 Sgk Tin Hoc 6 3
  Bước 3 : Nháy chọn Đóng để vận dụng thiết đặt .

  Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6 Cau 3 Trang 108 Sgk Tin Hoc 6 4

  b ) Nội dung đoạn văn bản :
  Bởi tôi siêu thị nhà hàng điều độ và thao tác có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu tôi đã trở thành một chàng dế người trẻ tuổi cường tráng. Đôi càng tôi mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào những ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy rạp, y hệt như có nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh tôi, trước kia ngắn ngủn hoẳn giờ đây thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi .
  ( Theo Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí )

  Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6 Cau 3 Trang 108 Sgk Tin Hoc 6 5

  c ) Đặt con trỏ ở giữa văn bản

  Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6 Cau 3 Trang 108 Sgk Tin Hoc 6 6
  – Nhấn những phím mũi tên ( →, ←, ↑, ↓ ) và rút ra Tóm lại
  + Nhấn phím → thì con trỏ chuột dịch sang phải một kí tự .

  Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6 Cau 3 Trang 108 Sgk Tin Hoc 6 7

  + Nhấn phím ← thì con trỏ chuột dịch sang trái một kí tự .

  Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6 Cau 3 Trang 108 Sgk Tin Hoc 6 8

  + Nhấn phím ↑ thì con trỏ chuột dịch nhảy lên vị trí cùng cột ở dòng bên trên .

  Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6 Cau 3 Trang 108 Sgk Tin Hoc 6 9
  + Nhấn phím ↓ thì con trỏ chuột nhảy xuống vị trí cùng cột ở dòng dưới .

  Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6 Cau 3 Trang 108 Sgk Tin Hoc 6 10

  – Nhấn các phím Home, End, PageUp, PageDown và rút ra kết luận:

     + Nhấn phím Home thì con trỏ chuột trở về đầu dòng của dòng con trỏ hiện tại

  Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6 Cau 3 Trang 108 Sgk Tin Hoc 6 11

     + Nhấn phím End thì con trỏ chuột nhảy lên cuối dòng của dòng con trỏ hiện tại

  Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6 Cau 3 Trang 108 Sgk Tin Hoc 6 12

     + Nhấn phím PageUp thì con trỏ chuột nhảy lên dòng đầu tiên và con trỏ hiện tại cùng cột so với vị trí con trỏ trước thao tác.

  Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6 Cau 3 Trang 108 Sgk Tin Hoc 6 13

     + Nhấn phím PageDown thì con trỏ chuột nhảy xuống dòng cuối cùng và con trỏ hiện tại cùng cột so với vị trí con trỏ trước thao tác.

  Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6 Cau 3 Trang 108 Sgk Tin Hoc 6 14

  + Nhấn đồng thời các phím CtrlHome, CtrlEnd và rút ra kết luận:

     + Nhấn đồng thời các phím CtrlHome thì con trỏ chuột nhảy về đầu văn bản.

  Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6 Cau 3 Trang 108 Sgk Tin Hoc 6 15

     + Nhấn đồng thời các phím CtrlEnd thì con trỏ chuột nhảy xuống vị trí cuối cùng của văn bản.

  Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6 Cau 3 Trang 108 Sgk Tin Hoc 6 16

  De men và kết thúc soạn thảo.

  – Bước 1: Chọn File → chọn Save As ta được cửa sổ mới hiện lên như sau:

  Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6 Cau 3 Trang 108 Sgk Tin Hoc 6 17

  De men. Tiếp theo chọn đường dẫn để lưu file và chọn Save để hoàn tất quá trình lưu file.

  Giải bài tập Tin học 6 | Để học tốt Tin học 6 Cau 3 Trang 108 Sgk Tin Hoc 6 18

  Source: https://skinfresh.vn
  Category: Học tập