articlewriting1

Tên tệp nào hợp lệ trong hệ điều hành windows

Học tập
Trong hệ quản lý windows, tên tệp nào sao đây không hợp lệ ? A. Baitap. B. B.B – A

Nội dung chính

 • Tên tệp nào sau đây là hợp lệ
 • A. hoc tot.doc    
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Video liên quan

C. Kiem^tra

D. Baitap.doc.mp3

loading

Bảo Bình Tên ở mục A, B, C, D, F hợp lệ .Tên ở mục E sai vì chứa kí tự * .

0 Trả lời ·

 • loading

  Su kem Tên ở mục E sai vì chứa kí tự .Các tên còn lại đúng .

  0 Trả lời ·

  • loading

   Bắp – A, B, C, D, F hợp lệ .- E sai do chứa kí tự *

   0 Trả lời ·

   • Bài 12 : Giao tiếp với hệ quản lý – Câu 6 trang 71 SGK Tin học 10. Trong hệ quản lý Windows, tên tệp nào sau đây là hợp lệ ?

    Trong hệ điều hành Windows, tên tệp nào sau đây là hợp lệ?

    A ) X.Pas.P
    B ) Ư / I.DOC
    C ) HUT.TXT – BMP
    D ) A.A – C.D ;Quảng cáo

    E ) HY * O.D ;
    F ) H T H.DOC
    Tên ở mục E sai vì chứa kí tự .
    Các tên còn lại đúng .
    19/06/2021 13,589

    A. hoc tot.doc    

    Đáp án chính xác

    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

    Trong WINDOWS, tên tệp nào sau đây là hợp lệ ? Xem đáp án » 19/06/2021 9,286

    Các hệ quản lý và điều hành thông dụng lúc bấy giờ thường được tàng trữ trên Xem đáp án » 19/06/2021 3,180

    Phát biểu nào trong những phát biểu dưới đây là sai Xem đáp án » 19/06/2021 2,810

    Chọn nhóm thiết bị là Thiết bị vào ( Input Device ) Xem đáp án » 19/06/2021 1,313

    Hình nào không màn biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối ? Xem đáp án » 19/06/2021 1,305

    Phần trắc nghiệm

    Phần mềm nào là ứng dụng ứng dụng ? Xem đáp án » 19/06/2021 876

    Hệ quản lý và điều hành không đảm nhiệm việc làm nào dưới đây ? Xem đáp án » 19/06/2021 795

    Phát biểu nào sau đây về RAM là đúng ? Xem đáp án » 19/06/2021 725

    Muốn bật chính sách tạm nghỉ máy tính ta thực thi Xem đáp án » 19/06/2021 661

    Hệ quản lý và điều hành dựa vào phần nào để phân loại tệp : Xem đáp án » 19/06/2021 639

    Hai tên tệp nào sau đây không hề sống sót đồng thời với nhau ? Xem đáp án » 19/06/2021 548

    Biểu tượng My Computer chứa Xem đáp án » 19/06/2021 470

    Chọn thứ tự đúng những bước triển khai để giải bài toán trên máy tính : Xem đáp án » 19/06/2021 282

    Hệ quản lý WINDOWS 2000 là hệ quản lý Xem đáp án » 19/06/2021 225

    Phần tự luận

    Hãy so sánh quy tắc đặt tên trong hệ điều hành Window và hệ điều hành MS_DOS

    Xem đáp án » 19/06/2021 215

    Source: https://skinfresh.vn
    Category: Học tập