articlewriting1

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 8 Bài 6: Lực ma sát (Có đáp án)

Học tập
Nội dung bài viết

  1. Bộ 15 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 8 Bài 6: Lực ma sát

Mời các bạn cùng tham khảo hướng dẫn giải bài tập Trắc nghiệm môn Vật lý 8 Bài 6: Lực ma sát được chúng tôi chọn lọc và giới thiệu ngay dưới đây nhằm giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức và củng cố bài học của mình trong quá trình học tập môn Vật lý.

Bộ 15 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 8 Bài 6: Lực ma sát

Bài 1: Có mấy loại lực ma sát?

A. 1       

B. 2 C. 3 D. 4 Có 3 loại lực ma sát : Ma sát nghỉ, ma sát lăn và ma sát trượt

⇒ Đáp án C

Bài 2: Lực nào sau đây không phải là lực ma sát?

A. Lực Open khi bánh xe trượt trên mặt đường. B. Lực Open khi lốp xe đạp điện lăn trên mặt đường. C. Lực của dây cung công dụng lên mũi tên khi bắn. D. Lực Open khi những chi tiết cụ thể máy cọ xát với nhau. Lực của dây cung công dụng lên mũi tên khi bắn không phải là lực ma sát

⇒ Đáp án C

Bài 3: Khi xe đang chuyển động, muốn xe dừng lại, người ta dùng phanh để:

A. tăng ma sát trượt B. tăng ma sát lăn C. tăng ma sát nghỉ D. tăng quán tính Khi xe đang hoạt động, muốn xe dừng lại, người ta dùng phanh để tăng ma sát trượt giữa má phanh và bánh xe làm xe dừng lại

⇒ Đáp án A

Bài 4: ột ô tô đang chuyển động trên mặt đường, lực tương tác giữa bánh xe với mặt đường là:

A. ma sát trượt B. ma sát nghỉ C. ma sát lăn D. lực quán tính Lực tương tác giữa bánh xe với mặt đường là lực ma sát lăn

⇒ Đáp án C

Bài 5: Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát trượt?

A. Viên bi lăn trên cát. B. Bánh xe đạp chạy trên đường. C. Trục ổ bi ở xe máy đang hoạt động giải trí. D. Khi viết phấn trên bảng. Khi viết phấn trên bảng Open lực ma sát trượt

⇒ Đáp án D

Bài 6: Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát lăn?

A. Ma sát giữa má phanh và vành bánh xe khi phanh xe. B. Ma sát khi đánh diêm. C. Ma sát tay cầm quả bóng. D. Ma sát giữa bánh xe với mặt đường. Ma sát giữa bánh xe với mặt đường Open lực ma sát lăn

⇒ Đáp án D

Bài 7: Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát nghỉ?

A. Kéo trượt cái bàn trên sàn nhà. B. Quả dừa rơi từ trên cao xuống. C. Chuyển động của cành cây khi gió thổi. D. Chiếc xe hơi nằm yên trên mặt đường dốc. Chiếc xe hơi nằm yên trên mặt đường dốc Open lực ma sát nghỉ

⇒ Đáp án D

Bài 8: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về lực ma sát?

A. Lực ma sát lăn cản trở hoạt động của vật này trượt trên vật khác. B. Khi vật hoạt động chậm dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy. C. Lực ma sát lăn nhỏ hơn lực ma sát trượt. D. Khi vật hoạt động nhanh dần, lực ma sát lớn hơn lực đẩy. Lực ma sát lăn cản trở hoạt động của vật này lăn trên vật khác. Khi vật hoạt động chậm dần, lực ma sát lớn hơn lực đẩy. Khi vật hoạt động nhanh dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy.

⇒ Đáp án C

Bài 9: Cách nào sau đây làm giảm được ma sát nhiều nhất?

A. Vừa tăng độ nhám vừa tăng diện tích quy hoạnh của mặt phẳng tiếp xúc. B. Tăng độ nhẵn giữa những mặt phẳng tiếp xúc. C. Tăng độ nhám giữa những mặt phẳng tiếp xúc. D. Tăng diện tích quy hoạnh mặt phẳng tiếp xúc. Cách nào sau đây làm giảm được ma sát nhiều nhất là tăng độ nhẵn giữa những mặt phẳng tiếp xúc

⇒ Đáp án B.

Bài 10: Hoa đưa một vật nặng hình trụ lên cao bằng 2 cách hoặc là lăn vật trên mặt phẳng nghiêng, hoặc kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng. Cách nào lực ma sát lớn hơn?

A. Lăn vật B. Kéo vật C. Cả 2 cách như nhau

D. Không so sánh được

Cách kéo vật lực ma sát lớn hơn

⇒ Đáp án B

Bài 11: Khi xe đang chuyển động, muốn xe đứng lại, người ta dùng phanh xe, lực tương tác giữa má phanh và bánh xe là:

A. ma sát trượt B. ma sát lăn C. ma sát nghỉ D. lực quán tính

Lời giải:

Ta có : + Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên mặt phẳng của vật khác. + Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên mặt phẳng của vật khác. + Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không trượt khi vật chịu công dụng của vật khác. => Lực tương tác giữa má phanh và bánh xe là lực ma sát trượt.

⇒ Đáp án B

Bài 12: Lực ma sát nào giúp ta cầm quyển sách không trượt khỏi tay?

A. Lực ma sát trượt. B. Lực ma sát nghỉ. C. Lực ma sát lăn. D. Lực ma sát trượt và lực ma sát nghỉ.

Lời giải:

Ta có : + Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên mặt phẳng của vật khác. + Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên mặt phẳng của vật khác. + Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không trượt khi vật chịu công dụng của vật khác. => Lực giúp ta cầm quyển sách không trượt khỏi tay là lực ma sát nghỉ

⇒ Đáp án B

Bài 13: Trường hợp nào dưới đây xuất hiện lực ma sát nghỉ:

A. Kéo trượt cái bàn trên sàn nhà B. Quả dừa rơi từ trên cao xuống C. Chuyển động của cành cây khi gió thổi D. Chiếc xe hơi nằm yên trên mặt đường dốc

Lời giải:

Ta có : + Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên mặt phẳng của vật khác. + Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên mặt phẳng của vật khác. + Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không trượt khi vật chịu tính năng của vật khác. => Trường hợp : Chiếc xe hơi nằm yên trên mặt đường dốc Open lực ma sát nghỉ

⇒ Đáp án D

Bài 14: Trường hợp nào không phải là ma sát trượt?

A. Ma sát giữa đế dép và mặt sàn B. Khi phanh xe đạp điện, ma sát giữa 2 phanh và vành xe C. Ma sát giữa quả bóng lăn trên mặt sàn D. Ma sát giữa trục quạt bàn và ổ trục

Lời giải:

Ta có : + Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên mặt phẳng của vật khác. + Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên mặt phẳng của vật khác. + Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không trượt khi vật chịu công dụng của vật khác. => Các giải pháp : A – ma sát trượt B – ma sát trượt C – ma sát lăn D – ma sát trượt

⇒ Đáp án C

Bài 15: Trường hợp nào dưới đây xuất hiện lực ma sát lăn:

A. Ma sát giữa má phanh và vành bánh xe khi phanh xe B. Ma sát khi đánh diêm C. Ma sát tay cầm quả bóng D. Ma sát giữa bánh xe với mặt đường

Lời giải:

Ta có : + Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên mặt phẳng của vật khác. + Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên mặt phẳng của vật khác. + Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không trượt khi vật chịu tính năng của vật khác. => Các giải pháp : A – Ma sát trượt B – Ma sát trượt

C – Ma sát nghỉ

D – Ma sát lăn

⇒ Đáp án D

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download giải bài tập Trắc nghiệm Vật lí lớp 8 Bài 6: Lực ma sát hay nhất file pdf hoàn toàn miễn phí.

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập