articlewriting1

Ví dụ về vận động cơ học | GDCD 10 – Trường THPT Trịnh Hoài Đức

Học tập
Câu hỏi : Ví dụ về vận động cơ học
Trả lời :
– Ví dụ về vận động cơ học : Chạy, nhảy ..

Cùng THPT Trịnh Hoài Đức tìm hiểu thêm về vận động và các hình thức vận động.

1. Thế nào là vận động

Vận động là một phạm trù của triết học Marx-Lenin dùng để chỉ về một phương pháp sống sót của vật chất ( cùng với cặp phạm trù khoảng trống và thời hạn ), đó là sự đổi khác của tổng thể mọi sự vật hiện tượng kỳ lạ, mọi quy trình diễn ra trong khoảng trống, ngoài hành tinh từ đơn thuần đến phức tạp .

2. Có mấy hình thức vận động cơ bản ?

vi du ve van dong co hoc 1
– Dựa trên những thành tựu khoa học của thời đại lúc đang sinh sống, Engels đã phân loại vận động thành 5 hình thức cơ bản ( xếp từ đơn thuần đến phức tạp ). Đó là :

+ Vận động cơ học ( là sự vận động và di chuyển vị trí của những vật thể trong khoảng trống ) .
+ Vận động vật lý ( tức sự vận động của những phân tử, những hạt cơ bản, vận động điện tử, những quy trình nhiệt điện, v.v. ) .
+ Vận động hóa học ( vận động của những nguyên tử, những quy trình hóa hợp và phân giải những chất ) .
+ Vận động sinh học ( trao đổi chất giữa khung hình sống và môi trường tự nhiên ) .
+ Vận động xã hội ( sự đổi khác, sửa chữa thay thế những quy trình xã hội của những hình thái kinh tế tài chính – xã hội ) .
– Các hình thức vận động cao Open trên cơ sở những hình thức vận động thấp, bao hàm trong nó tổng thể những hình thức vận động thấp hơn. Nhưng những hình thức vận động thấp không có năng lực bao hàm những hình thức vận động ở trình độ cao hơn. Ví dụ : Trong vận động vật lý thì gồm có vận động cơ học, trong vận động hóa học vì gồm có vận động vật lý và trong vận động sinh học gồm có vận động hóa học và vận động xã hội gồm có vận động sinh học cũng như tổng thể những vật động nêu trên. Tuy nhiên vận động cơ học không hề gồm có vận động xã hội .

– Các hình thức vận động nói trên khác nhau về chất. Từ vận động cơ học đến vận động xã hội là sự khác nhau về trình độ của sự vận động, những trình độ này tương ứng với trình độ của các kết cấu vật chất. và trong sự tồn tại của mình, mỗi sự vật có thể gắn liền với nhiều hình thức vận động khác nhau. Dù vậy, bản thân sự tồn tại của sự vật đó thường đặc trưng bằng một hình thức vận động cơ bản.

– Chính bằng sự phân loại những hình thức vận động cơ bản, Engels đã góp thêm phần đặt cơ sở cho sự phân loại những khoa học tương ứng với đối tượng người dùng điều tra và nghiên cứu của chúng và chỉ ra cơ sở của khuynh hướng phân ngành và hợp ngành của những khoa học .
* Những hình thức vận động trên quan hệ với nhau theo những nguyên tắc nhất định :
+ Thứ nhất, giữa những hình thức vận động có sự khác nhau về chất, bộc lộ những trình độ tăng trưởng của những cấu trúc vật chất .
+ Thứ hai, những hình thức vận động cao Open trên cơ sở những hình thức vận động thấp, bao hàm trong nó tổng thể những hình thức vận động thấp hơn .
+ Thứ ba, mỗi sự vật hoàn toàn có thể gắn liền với nhiều hình thức vận động khác nhau, nhưng khi nào cũng được đặc trưng bằng một hình thức vận động cơ bản .
– Bằng sự phân loại những hình thức vận động, Ăngghen đã đặt cơ sở cho việc phân loại những khoa học, cho khuynh hướng phân ngành và hợp ngành của những khoa học. Đồng thời còn chống lại một khuynh hướng sai lầm đáng tiếc trong nhận thức là quy hình thức vận động cao vào hình thức vận động thấp hơn .

3. Ví dụ về những hình thức vận động cơ bản

– Vận động cơ học : Chạy, nhảy .
– Vận động lý học : Thiên thạch va vào toàn cầu, rồi nổ tung thành những miếng nhỏ .
– Vận động sinh học : Trao đổi chất ở người .

– Vận động hóa học: Sắt mới mua còn mới, sau bị oxy hóa thành sắt gỉ…

– Vận động xã hội : Từ nhà nước phong kiến chuyển sang XHCN, Tư bản …
Đăng bởi : trung học phổ thông Trịnh Hoài Đức
Chuyên mục : Lớp 10, GDCD 10

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập