articlewriting1

Giáo án Công nghệ 9 – Bài 5: Thực hành: Nối dây dẫn điện – Tài liệu text

Tin tức tổng hợp

Giáo án Công nghệ 9 – Bài 5: Thực hành: Nối dây dẫn điện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (103.98 KB, 5 trang )

(1)Tuần 7: Bài 5: THỰC HÀNH: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN Tiết 7 Ngày soạn: …./ …./ 200… Ngày dạy: …./ …./ 200… I. Mục tiêu: + Kiến thức: Giúp Hs nắm được các ỵêu cầu của mối nối dây dẫn, các loại mối nối và quy trình chung nối dây dẫn điện. + Kĩ năng: Hs nhận biết được các loại mối nối, hiểu được cách nối dây dẫn điện. + Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc ở Hs. II. Chuẩn bị: a. Chuẩn bị của giáo viên: – Dụng Cụ: Các loại kìm, mỏ hàn. – Vật liệu: Hộp nối dây, đai ốc nối dây, dây dẫn lõi 1 sợi, nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện. b. Chuẩn bị của học sinh: – Nghiên cứu trước bài mới. III. Tổ chức hoạt động: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: + Đặt vấn đế: ( 2 ph ) Trong quá trình lắp đặt và sữa chữa dây dẫn điện, thiết bị điện của mạng điện, ta thường phải các mối nối dây dẫn điện, chất lượng các mối nối ảnh hưởng không ít tới sự làm việc của mạng điện. Nếu 1 mối nối lỏng lẻo sẽ dễ xảy ra sự cố làm đứt mạch hoặc phát sinh ra tia lửa làm chạm mạch gây hỏa hoạn. Để rèn luyện kĩ năng nối dây dẫn chúng ta cùng làm bài thực hành: “Nổi dây dẫn điện”. TG Hoạt động của học Trợ giúp của giáo viên Nội dung sinh 5 HĐ1: Tìm hiểu dụng Giáo viên giúp Hs tìm hiểu I. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị: ph cụ, vật liệu và thiết bị: dụng cụ, vật liệu và thiết bị. ( Như SGK ) – Hs nắm được dụng cụ, – Gv giới thiệu dụng cụ, vật vật liệu và thiết bị. liệu và thiết bị cho Hs nắm. 33 HĐ2: Tìm hiểu nội Giáo viên giúp Hs tìm hiểu II. Nội dung và trình tự thực hành: ph dung và trình tự thực nội dung thực hành. 1. Một số kiến thức bổ trợ: hành: a. Các loại mối nối dây dẫn điện; – Hs đọc 1 số kiến thức – Gv yêu cầu Hs đọc 1 số kiến – Mối nối thẳng ( nối nối tiếp ) – Mối nối phân nhánh ( nối rẽ ). bổ trợ trong SGK. thức bổ trợ trong SGK ? – Gồm 3 loại: Mối nối – Gv: mối nối dây dẫn điện có – Mối nối dùng phụ kiện ( hộp nối thẳng, phân nhánh, phụ những loại mối nối nào ? dây, đai ốc nối dây… ) kiện. b. Các yêu cầu của mối nối: – Hs: Phải đạt yêu cầu: – Gv: để mối nối chắc chắn và – Dẫn điện tốt: Điên trở mối nối + Dẫn điện tốt, có độ bền lâu thì mối nối phải đạt nhỏ để dòng điện truyền qua dễ dàng. bền cơ học cao, an toàn được các yêu cầu gì?. – Có độ bền cơ học cao: Phải chịu điện và đảm bảo vế mặt được sức kéo, cắt và sự rung chuyển. mĩ thuật. – An toàn điện: Được cách điện tố, mối nối không sắc để tránh làm thủng lớp băng cách điện. – Đảm bảo về mặt mĩ thuật: Mối nối phải gọn và đẹp.. Lop8.net.

(2) – Hs đọc quy trình chung của mối nối dây dẫn điện. – Hs đọc từng bước trong quy trình. – Hs quan sát giáo viên làm mẫu.. – Gv: yêu cầu Hs đọc quy trình chung nối dây dẫn điện ? – Gv yêu cầu Hs đọc từng bước trong quy trình ? – Gv phấn tích và làm mẫu cho Hs nắm.. 2. Quy trình chung nối dây dẫn điện: Bườc 1: Bóc vỏ cách điện. Bước 2: Làm sạch lõi. Bước 3: Nối dây dẫn điện. Bước 4: Kiểm tra mối nối. Bước 5: Hàn mối nối. Bước 6: Cách điện mối nối.. 4. Cũng cố: ( 4 ph ) a. Hãy nêu các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện ? b. Quy trình chung của mối nối gồm những bước nào ? 5. Dặn dò: ( 1 ph ) – Yêu cầu Hs học thuộc kĩ các quy trình. – Chuẩn bị dây dẫn lõi 1 sợi ( 2m ). IV. Kinh nghiệm rút ra từ các hoạt động dạy và học: – Hs biết được yêu cầu của mối nối và các loại mối nối. – Hs nắm được quy trình chung nối dây dẫn điện. oOo Tuần 8: Bài 5: THỰC HÀNH: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN ( TT ) Tiết 8 Ngày soạn: …./ …./ 200… Ngày dạy: …./ …./ 200… I. Mục tiêu: + Kiến thức: Giúp Hs nắm được cách nối dây dẫn điện lõi 1 sợi. + Kĩ năng: Hs nối được dây dẫn điện lõi 1 sợi. + Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc ở Hs. II. Chuẩn bị: a. Chuẩn bị của giáo viên: – Dụng Cụ: Các loại kìm, mỏ hàn. – Vật liệu: Dây dẫn lõi 1 sợi, nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện, nhựa thông. b. Chuẩn bị của học sinh: – Nghiên cứu trước bài mới. III. Tổ chức hoạt động: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: + Đặt vấn đế: ( 2 ph ) Trong quá trình lắp đặt và sữa chữa dây dẫn điện, thiết bị điện của mạng điện, ta thường phải các mối nối dây dẫn điện, chất lượng các mối nối ảnh hưởng không ít tới sự làm việc của mạng điện. Nếu 1 mối nối lỏng lẻo sẽ dễ xảy ra sự cố làm đứt mạch hoặc phát sinh ra tia lửa làm chạm mạch gây hỏa hoạn. Để rèn luyện kĩ năng nối dây dẫn chúng ta cùng làm bài thực hành: “Nổi dây dẫn điện”.. Lop8.net.

(3) TG 5 ph 28 ph. 5 ph. Hoạt động của học sinh HĐ1: Tìm hiểu phần chuẩn bị: – Hs nắm được dụng cụ. HĐ2: Tiến hành nối dây lõi 1 sợi: – Hs nhận dụng cụ và tiến hành nối dây theo đường thẳng. – Hs tiến hành nối phân nhánh.. HĐ3: Nộp sản phẩm: – Hs nộp sản phẩm.. Trợ giúp của học sinh. Nội dung. Giáo viên giúp Hs tìm hiểu phần chuẩn bị: – Gv giới thiệu dụng cụ cho Hs nắm. Giáo viên giúp Hs tiến hành nối dây. – Gv yêu cầu các nhóm nhận dụng cụ và tiến hành nối dây theo đường thẳng? – Gv quan sát, theo dõi, hướng dẫn Hs làm. – Gv yêu cầu các nhóm nhận dụng cụ và tiến hành nối phân nhánh ? – Gv quan sát, theo dõi, hướng dẫn Hs làm. Gv giúp Hs nộp sản phẩm. – Gv yêu cầu các nhóm nộp sản phẩm ?. + Quy trình nối dây dẫn theo đường thẳng: – Uốn gập lõi. – Vặn xoắn. – Kiểm tra mối nối. + Quy trình nối phân nhánh dây dẫn: – Uốn gập lõi. – Vặn xoắn. – Kiểm tra mối nối.. 4. Cũng cố: ( 4 ph ) – Giáo viên nhận xét và đánh giá kết quả thực hành của các nhóm. – Giáo viên nhận xét và đánh giá buổi thực hành của các nhóm 5. Dặn dò: ( 1 ph ) – Gv yêu cầu Hs dọn dẹp và vệ sinh thực hành. IV. Kinh nghiệm rút ra từ các hoạt động dạy và học: – Hs biết được cách nối dây dẫn theo đường thẳng lõi sợi – Hs biết được cách nối phân nhánh dây dẫn lõi 1 sợi. oOo Tuần 9: Bài 5: THỰC HÀNH: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN ( TT ) Tiết 9 Ngày soạn: …./ …./ 200… Ngày dạy: …./ …./ 200… I. Mục tiêu: + Kiến thức: Giúp Hs nắm được cách nối dây dẫn điện lõi nhiều sợi. + Kĩ năng: Hs nối được dây dẫn điện lõi nhiều sợi. + Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc ở Hs. II. Chuẩn bị: a. Chuẩn bị của giáo viên: – Dụng Cụ: Các loại kìm, mỏ hàn. – Vật liệu: Dây dẫn lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện, nhựa thông. b. Chuẩn bị của học sinh: – Nghiên cứu trước bài mới. III. Tổ chức hoạt động: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ:. Lop8.net.

(4) 3. Bài mới: + Đặt vấn đế: ( 2 ph ) Trong quá trình lắp đặt và sữa chữa dây dẫn điện, thiết bị điện của mạng điện, ta thường phải các mối nối dây dẫn điện, chất lượng các mối nối ảnh hưởng không ít tới sự làm việc của mạng điện. Nếu 1 mối nối lỏng lẻo sẽ dễ xảy ra sự cố làm đứt mạch hoặc phát sinh ra tia lửa làm chạm mạch gây hỏa hoạn. Để rèn luyện kĩ năng nối dây dẫn chúng ta cùng làm bài thực hành: “Nổi dây dẫn điện”. TG Họat động của học Trợ giúp của giáo viên Nội dung sinh 5 HĐ1: Tìm hiểu phần Giáo viên giúp Hs tìm hiểu ph chuẩn bị: phần chuẩn bị: + Quy trình nối dây dẫn theo đường – Hs nắm được dụng – Gv giới thiệu dụng cụ cho Hs thẳng: cụ. nắm. – Bóc vỏ cách điện và làm sạch lõi. 28 HĐ2: Tiến hành nối Giáo viên giúp Hs tiến hành – Lồng lõi ph dây lõi nhiều sợi: nối dây. – Vặn xoắn. – Hs nhận dụng cụ và – Gv yêu cầu các nhóm nhận – Kiểm tra mối nối. tiến hành nối dây dụng cụ và tiến hành nối dây theo đường thẳng. theo đường thẳng? – Hs tiến hành nối – Gv quan sát, theo dõi, hướng phân nhánh. dẫn Hs làm. – Gv yêu cầu các nhóm nhận + Quy trình nối phân nhánh dây dẫn: – Bóc vỏ cách điện và làm sạch lõi. dụng cụ và tiến hành nối phân – Nối dây. nhánh ? 5 HĐ3: Nộp sản – Gv quan sát, theo dõi, hướng – Kiểm tra mối nối. ph phẩm: dẫn Hs làm. – Hs nộp sản phẩm. Gv giúp Hs nộp sản phẩm. – Gv yêu cầu các nhóm nộp sản phẩm ? 4. Cũng cố: ( 4 ph ) – Giáo viên nhận xét và đánh giá kết quả thực hành của các nhóm. – Giáo viên nhận xét và đánh giá buổi thực hành của các nhóm 5. Dặn dò: ( 1 ph ) – Gv yêu cầu Hs dọn dẹp và vệ sinh thực hành. IV. Kinh nghiệm rút ra từ các hoạt động dạy và học: – Hs biết được cách nối dây dẫn theo đường thẳng lõi nhiều sợi – Hs biết được cách nối phân nhánh dây dẫn lõi nhiều sợi. oOo Tuần 10: Bài 5: THỰC HÀNH: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN ( TT ) Tiết 10 Ngày soạn: …./ …./ 200… Ngày dạy: …./ …./ 200… I. Mục tiêu: + Kiến thức: Giúp Hs nắm được cách nối dây dẫn dùng hợp phụ kiện. + Kĩ năng: Hs nối được dây dẫn dùng hợp phụ kiện. + Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc ở Hs. II. Chuẩn bị: a. Chuẩn bị của giáo viên:. Lop8.net.

(5) – Dụng Cụ: Các loại kìm, mỏ hàn. – Vật liệu: Dây dẫn lõi nhiều sợi, hộp nối dây, đai ốc nối dây giấy ráp, băng cách điện. b. Chuẩn bị của học sinh: – Nghiên cứu trước bài mới. III. Tổ chức hoạt động: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: + Đặt vấn đế: ( 2 ph ) Trong quá trình lắp đặt và sữa chữa dây dẫn điện, thiết bị điện của mạng điện, ta thường phải các mối nối dây dẫn điện, chất lượng các mối nối ảnh hưởng không ít tới sự làm việc của mạng điện. Nếu 1 mối nối lỏng lẻo sẽ dễ xảy ra sự cố làm đứt mạch hoặc phát sinh ra tia lửa làm chạm mạch gây hỏa hoạn. Để rèn luyện kĩ năng nối dây dẫn chúng ta cùng làm bài thực hành: “Nổi dây dẫn điện”. TG Hoạt động của học Trợ giúp của giáo viên Nội dung sinh 5 HĐ1: Tìm hiểu phần Giáo viên giúp Hs tìm hiểu phần chuẩn ph chuẩn bị: bị: – Hs nắm được dụng – Gv giới thiệu dụng cụ cho Hs nắm. cụ. + Nối bằng vít: 28 HĐ2: Tiến hành nối Giáo viên giúp Hs tiến hành nối dây. – Làm đầu nối: Làm vòng ph dây dùng hộp phụ kiện: – Gv yêu cầu các nhóm nhận dụng cụ khuyên. – Hs nhận dụng cụ và – Nối dây. và tiến hành nối dây dẫn bằng vít ? tiến hành nối dây dẫn – Gv quan sát, theo dõi, hướng dẫn Hs bằng vít. làm. – Hs nhận dụng cụ và – Gv yêu cầu các nhóm nhận dụng cụ + Nối bằng đai ốc nối dây: tiến hành nối dây dẫn và tiến hành nối dây dẫn bằng đai ốc – Làm đầu nối thẳng. bằng đai ốc nối dây. nối dây ? – Nối dây dẫn. – Gv quan sát, theo dõi, hướng dẫn Hs – Kiểm tra mối nối. làm. 5 HĐ3: Nộp sản phẩm: Gv giúp Hs nộp sản phẩm. – Gv yêu cầu các nhóm nộp sản phẩm ? ph – Hs nộp sản phẩm. 4. Cũng cố: ( 4 ph ) – Giáo viên nhận xét và đánh giá kết quả thực hành của các nhóm. – Giáo viên nhận xét và đánh giá buổi thực hành của các nhóm 5. Dặn dò: ( 1 ph ) – Gv yêu cầu Hs dọn dẹp và vệ sinh thực hành. IV. Kinh nghiệm rút ra từ các hoạt động dạy và học: + Hs biết được cách nối dây dẫn dùng hộp phụ kiên đó là: – Nối bằng vít và bằng đai ốc nối dây.. Lop8.net.

(6)