articlewriting1

[ĐÚNG] Yếu tố nào dưới đây không thuộc tư liệu lao động? – Top Tài Liệu

Học tập

Lời giải chuẩn nhất cho câu hỏi: “ Yếu tố nào dưới đây không thuộc tư liệu lao động? ” và phần kiến thức mở rộng thú vị do TOP TÀI LIỆU biên soạn là tài liệu hay dành cho các bạn học sinh và thầy cô giáo tham khảo

Câu hỏi

Yếu tố nào dưới đây không thuộc tư liệu lao động?
A. Người lao động.
B. Công cụ lao động.
C. Kết cấu hạ tầng sản xuất
D. Các vật thể chứa đựng, bảo quản.

Lời giải :

đáp án đúng : A
Theo SGK GDCD trang 11 thì tư liệu lao động chia làm 3 loại : Công cụ lao động hay công cụ sản xuất, mạng lưới hệ thống bình chứa của sản xuất, kiến trúc của sản xuất. Cho nên người lao động không thuộc tư liệu lao động. Vậy đáp án đúng là người lao động .

Kiến thức tham khảo

Tư liệu lao động là

Tư liệu lao động là một khái niệm trong kinh tế chính trị Marx-Lenin đề cập về một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm đáp ứng yêu cầu sản xuất của con người. Tư liệu lao động gồm công cụ lao động và phương tiện lao động trong đó công cụ lao động giữ vai trò quyết định đến năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Trình độ của công cụ sản xuất là một tiêu chí biểu hiện trình độ phát triển của nền sản xuất xã hội.

Ý nghĩa của tư liệu lao động

Thực tế lịch sử vẻ vang đã chứng tỏ, tư liệu lao động có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng so với sự tăng trưởng của sản xuất
Trong số những loại tư liệu lao động, công cụ lao động chính là nòng cốt của mọi hoạt động giải trí .

Công cụ lao động chính là thước đo đánh giá trình độ sản xuất, năng suất lao động và chất lượng của sản phẩm. Muốn đánh giá nền sản xuất xã hội có phát triển hay không, cứ nhìn vào công cụ lao động. Công cụ lao động hiện đại, nền sản xuất phát triển và ngược lại.

Bên cạnh đó, kiến trúc cũng có vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế tài chính. Toàn bộ nền kinh tế tài chính chịu ảnh hưởng tác động của kiến trúc. Kết cấu hạ tầng văn minh thôi thúc sự tăng trưởng của hàng loạt nền kinh tế tài chính. Ngược lại, nếu kiến trúc xuống cấp trầm trọng, giản đơn, lỗi thời sẽ cản trở, làm cho nền kinh tế tài chính tụt hậu theo .
Mặc dù những loại tư liệu lao động có ý nghĩa, vai trò khác nhau tuy nhiên chúng đều dựa vào nhau, song hành cùng nhau, tác động ảnh hưởng đến quy trình sản xuất và nền kinh tế tài chính. Không thể thiếu một trong hai bộ phận đó .
Không một quy trình sản xuất mẫu sản phẩm hay nền kinh tế tài chính nào thiếu công cụ lao động hoặc thiếu kiến trúc được .

Source: https://skinfresh.vn
Category: Học tập